Øyelysing

Øyelysing

Bolonka Hill

 

Øyelysing er en klinisk undersøkelse av hundens øyne som foretas for å avdekke forskjellige lidelser og sykdommer ved en hunds øyne.

 

Undersøkelsen foretas av en Autorisert Øyelyser, og det undersøkes for en rekke sykdommer og lidelser, noen av dem også arvelige. Denne undersøkelsen kan avdekke Prcd-PRA, men desverre kun etter at hunden har utviklet sykdommen ved rundt 5 års alder. Vi ser derfor at både Øyelysing og Gentesting ikke erstatter hverandre, men heller kompletterer hverandre.

 

Det som er viktig å merke seg, er at en slik øyelysing kan inneholde anmerkninger som ikke utelukker bruk i avl. En slik tilstand kan f.eks. være ervervet katarakt som følge av skade.

 

På samme måte vil en Øyelysingstatus u.a. ikke kunne utelukke at hunden kan utvikle Prcd-PRA, dersom hunden er under 5-6 år og ikke har en status N/N eller N/prcd fra en kompletterende gentest.

 

I Norge foretas øyelysing etter ECVO-skjemaet som er en felleseuropeisk standard. En øyelysing foretatt i f.eks. Tyskland er derfor likeverdig med en foretatt i Norge, men av forskjellige administrative grunner er det litt plundrete å få dette registrert i NKK sin database DogWeb.

 

Innenfor ECVO har Øyelyserne i de nordiske land også organisert seg i en mindre sammenslutning, NEEC. Denne nordiske komitéen utgir avlsanbefalinger basert på funn ved undersøkelsen, og disse avlsanbefalingene revideres jevnlig. Du finner avlsanbefalingene fra 2015 lenger nede på denne siden.

 

I følge disse avlsanbefalingene bør hunder i avl undersøkes årlig, som minimum foran hver parring.

 

Hundene her på Bolonka Hill vil alltid ha en gyldig Øyelysing på parringstidspunktet.

 

Gonioskopi er en tilleggsundersøkelse til øyelysing som har til hensikt å kartlegge en medfødt defekt i øyet som kan føre til at hunden utvikler Glaukom(Grønn Stær) Dette er en smertefull tilstand som kan føre til blindhet.

I Norge er ikke denne undersøkelsen vanlig å utføre, men siden flesteparten av hundene her på Bolonka Hill har Tysk avlsgodkjenning, har de bestått denne undersøkelsen.

Glaukom er ikke en utbredt lidelse hos RTB, men det kan ikke utelukkes at et og annet tilfelle kan forekomme.

 

En hund som er blitt undersøkt for denne tilstanden har fått avkryssning på punkt 8. i sitt ECVO-øyelysingskjema.