Gentesting

Gentesting

Bolonka Hill

 

Gentesting

 

Genetikken er et teknologifelt som er i stadig utvikling, og også innen kjæledyr og husdyravl er dette nå blitt et ganske vanlig verktøy. Brukt riktig, kan det hjelpe en rase til å utvikle seg mot en helsemessig sunn bestand, men brukt feil som f.eks. utelukkelsesmekanisme kan det føre til feil avlsstrategier som krymper genpoolen i en bestand og føre til annen helseproblematikk.

 

La oss se litt nærmere på hva som er hva i genetisk testing. La oss dog starte med følgende kjennsgjerninger:

 

  • Gentester er ikke universelle.. de er rasespesifikke, selv om enkelte tester kan være gyldige for flere raser.
  • En gentest er kun gyldig for den spesifikke sykdommen/egenskapen den er beregnet for. En test som gir N/N for Prcd-PRA gir således ingen garanti for at ikke hunden kan rammes av andre øyesykdommer som f.eks. Glaukom.

 

Gentesting for arvelige sykdommer:

 

Dette er testing av foreldredyr for unngå å avle frem valper som blir syke i løpet av livet. Den viktigste testen på RTB er testen for Prcd-PRA. Statistisk forskning på foreldredyr som er blitt testet indikerer at vi for øyeblikket har en forekomst av bærere på ca. 20%. Dette tallet forteller at sannsynligeten for at to bærere, blant de hundene som ennå ikke er testet blir parret, er høy og som du kan lese på siden om denne sykdommen vil en parring mellom to slike individer resultere i sykt avkom.

 

Denne typen testing er det vi ser på som obligatorisk for å drive ansvarlig oppdrett i denne rasen. Alle hundene hos Bolonka Hill er testet, og du vil kunne se status hos dem på deres sider når vi etterhvert får disse hjemmesidene ferdig.

 

Det finnes et unntak når det gjelder behovet for denne testen. Siden arvegangen til denne sykdommen er Autosomal Recessiv, hvilket da forteller oss at dersom to frie hunder (N/N) får avkom, vil avkommet ikke kunne utvikle sykdommen eller videreføre den til sine egne avkom. Avkommet vil være FRI for den gendefekten.

 

Etterhvert som det fødes avkom av slike foreldreyr, vil vi betegne dem:

N/N(arv).

 

Gentesting for eksteriøre trekk:

 

Det finnes i dag en rekke gentester for eksteriøre trekk som pelstype, farger og pigmentstyrke som en kan få utført. Fellesnevneren for alle disse er at de ikke handler om hundens helse, men anses som hjelpemidler for å prøve å frem ønskelige egenskaper i avkommet. Det er på dette feltet det foreligger størst fare for misbruk av genetikken i avlen. Tildels skyldes dette at mekanismene bak fargegenetikken langt i fra er fullstendig kartlagt, og tildels at det finnes oppdrettere som kan være villige til å ofre hensynet til genetisk bredde i bestanden for å unngå at 1 av 4 valper i et kull av en gitt kombinasjon vil mangle den rasetypiske bart- og øyenbrynsveksten.

 

La oss se litt på de gentester som kan være aktuelle for RTB.

 

Furnishing.

Denne testen sier noe om arveligheten for den rasetypiske bart- og øyenbrynsveksten hos Bolonka og en hund med komplett genanlegg vil ha status F/F. En hund med en svakhet i dette arveanlegget vil ha status F/f, men som med PRA er det kombinasjonen av foreldredyr som avgjør hvorvidt dette får noen konsekvenser for det resulterende avkom.

De fleste hundene på Bolonka Hill er testet for dette.

 

Dilution

 

Denne testen sier noe om arveligheten av pigmentdominans i pelsfarger, og en sannsynlighet for at en hund beholder fargen den er født med gjennom livet. Som beskrevet over er imidlertid fargegenetikk en mye mer kompleks og sammensatt mekanisme der genparene i de forskjellige Loki gjensidig påvirker hverandre.

En del av hundene her på Bolonka Hill har denne testen.

 

Farger

 

Det finnes gentester for en rekke farger en kan få utført som forteller noe om en hunds evne til å videreføre sin farge. Her blir det imidlertid komplekst, siden også avlspartnerens egenskaper spiller inn. Hele mekanismen bak fargearvelighet er dessuten heller ikke kartlagt, og hunder kan bære arveanlegg fra sine forfedre gjennom flere generasjoner før de evt. får utslag i at to helsvarte hunder plutselig får brune avkom.

 

For de spesiellt interesserte, kan man lese litt mer på denne siden hos VetGen