Helse

Helse

Bolonka Hill

 

Russisk Tsvetnaya Bolonka er i utgangspunktet en sunn og frisk rase, og det er vårt ønske å holde den slik.

Vi i Bolonka Hill søker å nå dette målet ved å kvalitetsikre våre avlsavgjørelser. Ved å helseundersøke og genteste våre hunder, innhenter vi verdifull kunnskap som reduserer faren for sykdommer i deres avkom...

 

Russisk Tsvetnaya Bolonka har ingen kjente rasespesifikke sykdommer så langt.

De sykdommer som forekommer i rasen, er sykdommer som enten forekommer i småhundraser generellt eller er forekommende hos de fleste hunderaser.

 

Vi anser likevel at rasen kan være sårbar ut i fra følgende kjennsgjerninger:

 

  • Rasen er fåtallig, og mange hunder er beslektet... noe som medfører muligheter for innavlsproblematikk dersom eksteriørkriterier overfokuseres ved utvelgelse av avlsdyr.
  • Rasen har en en høy forekomst av bærere av en øyesykdom med autosomalt recessivt nedarvingsmønster, Prcd-PRA.

 

Mer om dette kan du lese ved å bruke rullgardinmenyen til denne siden der vi har lagt artikler og forklaringer om helserelaterte spørsmål, sykdommer og vanlig brukte forkortelser innen helse.

 

 

JOIN OUR

NEWSLETTER