Våre Hunder

Våre hunder :

Bolonka Hill

 

Våre hunder er Russisk Tsvetnaya Bolonka av 100% rene russiske linjer. I en ennå lite homogen rase mener vi dette er det beste utgangspunktet for å avle mest mulig rasetypiske hunder med alle rasens karakteristika.

 

Flesteparten av våre hunder har også avlsgodkjenning fra VDH/VK i Tyskland. Dette er den strengeste avlsgodkjenningsordningen som finnes for Russisk Tsvetnaya Bolonka innen FCI-verdenen, der hundene fremstilles for flere FCI-autoriserte spesialdommere på rasen i egne avlskåringer(ZZP). Disse spesialdommerne må være enige for at godkjenning skal kunne gis.

Kravene til helseundersøkelser og dokumentasjon for å oppnå denne godkjenningen er også verdens strengeste.

 

Vi mener at dette gir en langt høyere grad av kvalitetsikring av avlshunder enn en håndfull resultater fra åpne utstillinger der fokuset primært legges på eksteriør og de oppnådde resultater ofte er avhengige av en enkelt dommers subjektive preferanser.

 

Vårt hovedfokus i avlen er på helse...foran alt.

Desverre er det slik at avlen på selskapshunder veldig ofte fokuseres på eksteriør og utstillingsresultater.

 

Helsedokumentasjon og utstillingsresultater alene gir bare en indikator på at den delen av avlsplanleggingen er i orden. Minst like viktig er de avlshåndverksmessige sidene; sammensetning av foreldredyrene til et kull.

 

RTB er en ny rase i norden, og Bolonka Hill har derfor gjennom de årene rasen har vært godkjent i Norge utviklet et nært samarbeide med erfarne oppdrettere i land der RTB har vært godkjent lengre enn her. Dette tilfører oss kompetanse og erfaring som også bidrar til at vi kan ta riktigst mulige avlsavgjørelser, samt muligheten til utveksling av avlsdyr med genetisk bredde som ellers hadde vært vanskelig i en liten bestand som den Norske.

 

Våre hunder lever et rikt liv... De er aktive i friluftslivet og som en vil kunne se av bildene er de med på aktiviteter en vanligvis ikke forbinder med "selskapshunder"