Valpepriser og billige valper.

Om valpepriser og billige valper.

 

Vi registrerer med bekymring det økende antallet annonser for

enten uregistrerte Bolonkaer eller blandingsvalper med Bolonka i

seg.

 

Mytene er mange, og forvirringen er stor. Argumentene er ofte

snodige, og faller ved nærmere granskning oftest på sin egen

urimelighet.

 

 

Tar vi for oss den registrerte rasehunden først, så la oss se

litt på hva en får når en kjøper en valp som er registrert i

Norsk Kennel Klubb fra en erfaren oppdretter av rasen.

 

En erfaren oppdretter som kan rasen har lagt ned et betydelig

arbeide i å granske forfedrene til sine avlshunder.Denne oppdretteren vil også ha god kjennskap til utbredelsen av sykdommer i rasen, og gjøre sitt ytterste for å unngå å videreføre dem i sitt oppdrett.

Han vil også ha helsetestet sine hunder mtp. på helse og eksteriøre

egenskaper. Avlsdyrene er blitt utstilt for flere FCI-

autoriserte dommere som har vurdert dem opp mot Rasestandarden

og bedømt deres grad av samsvar med denne.

 

Raseklubbene i de fleste land har som oftest en

avlsgodkjenningsordning som har til hensikt å kvalitetsikre

avlen. Denne består som oftest i at en hund må tilfredstille

noen minimumskrav til helseundersøkelser samt dokumentere

samsvar med rasestandarden til en viss grad. I Norge baseres

denne ordningen altså på dokumentasjon.

 

Tyskland har et ennå strengere regime der en oppdretter som

søker avlsgodkjenning for en hund fysisk må stille hunden på en

avlskåring. Hunden blir der vist for flere dommere med

spesialgodkjenning for rasen, og minst to av disse dommerne må

vurdere hunden som godkjent for avl. I tillegg må oppdretter

også dokumentere at kravene til helsetesting er oppfylt, og

stambokførende FCI-organisasjon der tar også en DNA-prøve av

hunden.

 

Alle hunder i avl på Bolonka Hill har bestått denne avlskåringen

som regnes for verdens strengeste. Våre hunder vil således også

oppfylle andre lands avlskrav, deriblant også de Norske.

 

Mange valpekjøpere overser ofte en veldig viktig detalj....

 

En erfaren oppdretter utøver faktisk et håndtverk når en skal

velge ut de hundene som skal bli foreldre til et kull.

 

Mange ser seg ofte blind på utstillingsresultater og

championater og vinnertitler, men titler er ikke et parameter som forteller at

to foreldredyr vil gi bra valper. Det er her den erfarne

oppdretteres kompetanse og rasekunnskap kommer inn og vil virke

til valpekjøperens fordel.

 

En erfaren oppdretter på rasen vil også være i en langt bedre

posisjon til å vurdere gemytt og vesen på både foreldredyr og

til å ha en ide om disse egenskapene i det resulterende

valpekullet.

 

Alt dette gjør derfor et valpekjøp tryggere for deg som

valpekjøper.

 

 

 

 

Selvsagt kan man få gode valper fra tispeeiere som får et enkelt

kull på hunden sin også, men her får man ikke med seg all den

kunnskap og erfaring en oppdretter har brukt sin tid og ikke

ubetydelige summer på å bygge. Veldig ofte er hannen bak slike

kull også valgt ut på grunnlag av utstillingsresultater og

utseende/farge.

 

 

Uregistrerte valper er ofte langt billigere, og det er det en

grunn til. De mangler som oftest alt av kvalitetsikring av både

avl og helse som er beskrevet over her, og slike ting kan bli

dyrt senere dersom helseproblemer oppstår etter at hunden har

blitt voksen og kan komme til å trenge dyrlegebehandling for

dette.

 

Mange forsikringselskap opererer også med høyere premier for

slike hunder, og har en grense for hvor mye en slik hund kan

forsikres for.

 

 

Designerhunder er og blir blandingshunder... slik er det bare

med den saken.

 

Argumentene fra disse designerne er ofte at blandingshunder er

friskere enn rasehunder.

 

Dette er en påstand som faller på sin egen logiske urimelighet.

Hvis man blander to forskjellige raser som hver for seg har sine

kjente helseproblemer, er ikke da sannsynligheten stor for at

man skaper en hund som har med seg helseproblemene fra begge

rasene?

 

Disse designerne har ofte heller ikke tilstrekkelig rasekunnskap

eller kjennskap til generasjonene bak de hundene de benytter til

denne avlen for å kvalitetsikre helsen. Designet har i de fleste tilfeller

heller ikke mange genereasjoner bak seg slik at man kan si at de påståtte

egenskapene har festet seg i denne typen hund.

 

Desverre har disse designerhundene blitt en motetrend de senere

år, og som en følge av dette har prisene på disse ofte vært

oppimot prisen for en registrert rasevalp fra en erfaren oppdretter....

 

Forstå det den som vil, men vi klarer ikke å se en

rettferdiggjørelse av en slik pris på disse.

 

Avslutningsvis vil jeg si meg enig i at prisen for gode

rasevalper fra erfarne oppdrettere ofte kan virke høy, men hvis

vi ser tilbake på alt det vi har beskrevet innledningsvis og som

ligger bak en slik valp så ser vi at det kanskje er det mest

økonomisk riktige valget sett over hundens levealder...

 

 

Vi håper at vi med dette har klart å skape litt forståelse for hva som ligger

i en gitt valpepris og at dette kan hjelpe dere når dere skal kjøpe valp.

 

Et annet hjelpemiddel ved vurdering av valpekjøp kan dere finne her:

 

Sjekkliste for valpekjøp